(T)huis bezoek


Steeds vaker krijgen wij de vraag of we ook bij mensen thuis komen. Dat doen we incidenteel wel, maar Beauty voor de Senior is vooral bedoeld om Senioren juist samen te brengen. Om contacten onderling te stimuleren, om ouderen uit een sociaal isolement te halen en om met elkaar een gezellige middag te hebben.

 

We zijn momenteel bezig om met een aantal buurt- en wijkcentra af te stemmen om bijvoorbeeld één keer per maand of één keer per 6 weken een Beauty voor de Senior-middag kunnen aanbieden in een aantal stadsdelen.

 

De afgelopen weken waren wij aanwezig bij het Goed voor Elkaar festival in verschillende stadsdelen. Mede door dit festival worden Senioren geïnformeerd over de vele fantastische (vrijwilligers)organisaties die in Den Haag actief zijn.  Zo zijn er bijvoorbeeld onder andere wijkbussen waar de Senioren gebruik van kunnen maken. 

 

Voor meer informatie: 

https://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/wijkbus-den-haag.htm

 

Kortom: wij doen ons best om voor zoveel mogelijk Senioren bereikbaar te blijven.

 

Aswintha

(september 2017)